หจก.จี-เทคโซลูชั่น
โทร 084-460-6600, 083-546-6655
  • th

ตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส 1-10ก๊อก MAXCOOL


ตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส 1-10ก๊อก MAXCOOL

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 2 หัวก๊อก

รหัสสินค้า: 000078 ราคา: 12,250.00 บาท ราคาผ่อน : 1,323 บาท/เดือน (10 เดือน/ดอกเบี้ย 0.80%)

สอบถาม
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 4 ก๊อก

รหัสสินค้า: 000051 ราคา: 16,500.00 บาท ราคาผ่อน : 1,782.00 บาท/เดือน (10 เดือน/ดอกเบี้ย 0.80%)

สอบถาม
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 5 หัวก๊อก

รหัสสินค้า: 000085 ราคา: 22,000.00 บาท ราคาผ่อน : 2,376.00 บาท/เดือน (10 เดือน/ดอกเบี้ย 0.80%)

สอบถาม
ตู้ทำน้ำเย็นแบบมือกดเท้าเหยียบ

รหัสสินค้า: 000086 ราคา: 14,000.00 บาท ราคาผ่อน : 1,512.00 บาท/เดือน (10 เดือน/ดอกเบี้ย 0.80%)

สอบถาม
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ร้อน 1 ก๊อก เย็น 1 ก๊อก

รหัสสินค้า: 000029 ราคา: 4,500.00 บาท ราคาผ่อน : 536.00 บาท/เดือน (10 เดือน/ดอกเบี้ย 0.80%)

สอบถาม
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 1 ก๊อก ใช้ถังคว่ำ

รหัสสินค้า: 000027 ราคา: 3,500.00 บาท ราคาผ่อน : 611.34 บาท/เดือน (6 เดือน/ดอกเบี้ย 0.80%)

สอบถาม
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ร้อน 1 ก๊อก เย็น 2 ก๊อก

รหัสสินค้า: 000026 ราคา: 19,500.00 บาท ราคาผ่อน : 2,106.00 บาท/เดือน (10 เดือน/ดอกเบี้ย 0.80%)

สอบถาม
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส เย็น 3 ก๊อก

รหัสสินค้า: 000025 ราคา: 15,000.00 บาท ราคาผ่อน : 1,620 บาท/เดือน (10 เดือน/ดอกเบี้ย 0.80%)

สอบถาม
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส เย็น 2 ก๊อก

รหัสสินค้า: 000024 ราคา: 12,000.00 บาท ราคาผ่อน : 1,296 บาท/เดือน (10 เดือน/ดอกเบี้ย 0.80%)

สอบถาม
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส เย็น 1 ก๊อก ร้อน 1 ก๊อก

รหัสสินค้า: 000007 ราคา: 16,500.00 บาท ราคาผ่อน : 1,782 บาท/เดือน (10 เดือน/ดอกเบี้ย 0.80%)

สอบถาม
ตู้ทำน้ำเย็น

ตู้ทำน้ำเย็นต่อท่อจากเครื่องกรองน้ำเป็นระบบเชื่อมอาร์กอน (ไร้สารตะกั่ว)

สอบถาม
ตู้น้ำเย็น

ตู้น้ำเย็นมีหลากหลายให้เลือกหลายขนาด ทั้งเย็นและร้อน และจำนวนก๊อกที่ต้องการ

สอบถาม
เครื่องทำน้ำเย็น

เครื่องทำน้ำเย็นคุณภาพ ถูกหลักอนามั้ย ไร้สารตะกั่ว

สอบถาม